Електромиографи и системи за регистриране на евокирани потенциали

 • Skybox 5-канален ЕМГ/ЕП апарат с вградена функционална клавиатура
  • Електроневромиография: NCS, F-вълна, Н-рефлекс, инчинг
  • Електромиография: спонтанна, интерферентна, MUP, макро-ЕМГ
  • Нервномускулно провеждане: декремент тест, джитер
  • Изследване на рефлекси
  • Соматосензорни, визуални, слухови и когнитивни ЕП

   

 • Litebox 3-канален ЕМГ/ЕП апарат с вградена функционална клавиатура
 • Neuro-MEP-Micro 2-канален ЕМГ/ЕП апарат с вградена функционална клавиатура
 • Neuro-MEP-8 Модулен 8-канален цифров ЕМГ/ЕП апарат
 • Neuro-MEP-4 Модулен 4-канален цифров ЕМГ/ЕП апарат
 • Neuro-EMG-Micro-4 4-канален ЕМГ апарат
 • Neuro-EMG-Micro-2 2-канален ЕМГ апарат
 • Neuro-Tox Специализиран едноканален ЕМГ апарат за насочено инжектиране

Възможности за надграждане