Гаранционен срок

Апаратура и оборудване 2 години
Компютърни системи 2 години
Индуктори за магнитни стимулатори, тимпанометрични и ОАЕ сонди 1 година
Електроди, пациентни кабели и принадлежности 6 месеца

Извънгаранционна поддръжка

Нейрософт България осигурява безплатна извънгаранционна поддръжка и обновяване на програмното обезпечение в рамките на 10 години след доставката