ЕКГ апарати

 • Poly-Spectrum-8EX 12-канална миниатюрна безжична цифрова ЕКГ система

   

 • Poly-Spectrum-8
  12-каналeн компютърно-базиран електрокардиограф за скринингови изследвания
 • Poly-Spectrum-8E
  12-каналeн компютърно-базиран електрокардиограф с автоматичен анализ и интерпретация

Стрес тест ЕКГ

 • Poly-Spectrum-Velo Цифрова ЕКГ стрес тест система с велоергометър

   

 • Poly-Spectrum-TM
  Цифрова ЕКГ стрес тест система с медицински тредмил

Възможности за надграждане

 • Poly-Spectrum-Analysis Програмен модул за контурен анализ на ЕКГ с автоматично измерване и интерпретация
 • Poly-Spectrum-Rhithm Програмен модул за анализ на вариабилността на СЧ (HRV)
 • Poly-Spectrum-Ergo Програмен модул за провеждане на тестове с натоварване с велоергометри и бягащи пътечки
 • Poly-Spectrum-QT Програмен модул за анализ на QT интервала
 • Poly-Spectrum-PWV Програмен модул за анализ на скоростта на пулсовата вълна
 • Poly-Spectrum-VLP Програмен модул за анализ и регистрация на късни камерни потенциали