Обновяване на програмно обезпечениеПрактически всеки ден в програмите се внасят различни подобрения, които разширяват функционални и потребителски възможности, подобряват алгоритми за обработка на данните или поправят намерените грешки в кода. За това препоръчваме периодично обновяване на програмата с която работите.
За получаване на най-новата програмна версия внимателно попълнете Заявката и натиснете бутона "Изпрати".


Нови версии на програмното обезпечение


 
Лице за контакт*
Здравно заведение
E-mail*
Телефон за връзка
Посочете модела от списъка:*
Фабричен номер*
Изберете програма от списъка:
Номер и дата на програмната версия с която работите
Посочете операционна система от списъка:
Допълнителна информация
Начин на изпращане на дистрибутиви*
Защита от автоматично попълване
 
Въведете символите от изображението*
 

* - задължителни полета

*Фабричният номер на апарата е посочен в гаранционната карта, а също така и на задната страна на апарата. 
Номерът и датата на програмната версия могат да се видят през менюто "?/about..."("?/о программе..." ). 
Полетата със * са задължителни за попълване