Сервиз


         
Техническа поддръжка 
Моб: +359 898 607 014

 

Дистанционна поддръжка на инсталираното оборудване

Дистанционната поддръжка представлява поддръжка и обучение за работа с инсталираното медицинско оборудване от разстояние без да е необходимо физическото присъствие на специалист при вас с помощта на софтуер за отдалечен достъп. Той позволява на сервизния специалист да придобие временен контрол над Вашия компютър и да реши проблема лесно и бързо, а Вие ще можете да наблюдавате всяка наша стъпка.
През дистанционен достъп ние решаваме повече от 90% от възникналите проблеми при експлоатация на апаратурата.
 
TeamViewer.

Изпращане на оборудване

Пощенски адрес за доставка на оборудване в централен сервиз:
гр.Варна, ул. "Кирил Шиваров" 9 Б, Сервиз на Илан Медицинска Апаратура

Моля, придружете Вашето оборудване с писмо със следната информация:
фирмени данни, обратен адрес, телефонен номер и/или електронна поща, имена и описание на неизправност.
Разходи за доставка, се извършват от страните по следния начин:
доставката до сервизния център се заплаща от клиента и от сервизния център - от изпълнителя (Neurosoft).