Спирометри

  • Spiro-Spectrum Spiro-Spectrum e високоточен компютърно-базиран спирометър за белодробна функционална диагностика на възрастни и деца. Техническите характеристики на апарата и програмното обезпечение отговарят на изискванията и критериите на ATS (Американско торакално дружество) и на ERS (Европейско респираторно дружество).