Spiro-Spectrum

Spiro-Spectrum e високоточен компютърно-базиран спирометър за белодробна функционална диагностика на възрастни и деца. Техническите характеристики на апарата и програмното обезпечение отговарят на изискванията и критериите на ATS (Американско торакално дружество) и на ERS (Европейско респираторно дружество).

Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Видове функционални тестове:

 • Витален капацитет ( VC test)
 • Форсирано издишане ( FVC test)
 • Максимална вентилация ( MVV test)
 • Провеждане на медикаментозни и провакационни тестове

Измервани параметри:

 • VC тест: VC, IRV
 • FVC тест: FVC, FEV0.5, FEV1, FEV3, FEV1/VC, FEV1/FVC, FEV3/VC, FEV3/FVC, MEF25%, MEF50%, MEF75%, MEF25-75%, MEF75-85%, MEF0.2-1.2l, Aex, PEF, Tex, TPEF, VPEF, IVC, FIV0.5, FEV0.5/FIV0.5, PIF, FIF50%, FEF50%/FIF50%
 • MVV тест: MVV, BF

Предимства

Висока точност при измерване на обемно-скоростните параметри
В конструкцията на спирометъра се използват висококачествени сензори и електронни компоненти. Стойностите на функционалните параметри се коригират при всяко измерване съгласно стандарта BTPS, като измерването на атмосферно налягане, температура и влажност на въздуха се извършва автоматично. За калибровката на преобразувателите има 3-литрова спринцовка.


Автоматичен контрол на качеството и възпроизводимостта на дихателните маневри
Програмата съобщава за допуснати грешки при дихателните тестове и при необходимост препоръчва повторно измерване.


Анимация за работа с деца
Наличието на анимация улеснява работата с деца и позволява провеждане на изследването във вид на игра.


Лесно почистване и дизенфекция
Всички части, предназначени за многократна употреба лесно се разглобяват за почистване и дезинфекция.
Екранни форми на програмата Spiro-Spectrum:

Витален капацитет ( VC test) Формиране на протокола Форсирано издишане ( FVC test)
Минутна вентилация ( MVV test) Експрес тест Протокол на изследване

Стандартен комплект

 • Електронен модул (USB)
 • Импулсна тръбичка - 2 бр.
 • Пневмопреобразувател - 10 бр.
 • Комплект накрайници
 • Носна щипка
 • Калибратор 3l
 • ПО Spiro-Spectrum на CD
 • Инструкция за работа