Нови програми

Програми на платформата Microsoft.NETИнсталиране на програми базирани на платформата Microsoft.NET

1. Подготовка на компютърна система: 
- проверете, дали компютърната система отговаря на Минимални системни изисквания. Отстранете несъответствията, ако има такива; 
- ако на вашия компютър е инсталирана операционна система Windows XP SP1, инсталирайте SP3 ( от сайта на Microsoft); 
- ако на вашия компютър е инсталирана операционна система MS Windows Vista, изключете UAC контрола в потребителските настройки. 
2. Инсталиране на програмно обкръжение:
- изтеглете и инсталирайте библиотеката Intel Performance Primitives ( 167 MB);
- изтеглете, разархивирайте и инсталирайте библиотеките на DirectX (7.7 MB);
- изтеглете и инсталирайте платформата  Microsoft.NET Framework 4.5  (48 MB);
- ако на вашия компютър е инсталирана 64-битова операционна система, изтеглете и инсталирайте програмата Access Database Engine (28 MB).

3. Инсталиране на нова програма:
- попълнете Заявка за обновяване на програмното обезпечение и изтеглете архива с програмата от сървъра за обновявания;
- разархивирайте файла с програмата;
- стартирайте изпълнителен файл и следвайте инструкции на инсталиращата програма.