Настройка на Windows Vista

За нормална работа на програмите на Neurosoft в ОС Windows Vista e задължително изключване на Контрола на потребителските права (UAC). За да изключите контрола UAC:

1. Отворете Control Panel;
2. Изберете “Add or remove user account” в настройките на "User Account and Family settings"
3. Изберете потребителски акаунт, за койте ще изключвате контрола
4. Изберете “Go to the main User Account page”
5. Изберете “Make changes to your user account” и натиснете бутона "Change security settings”
6. В прозореца “Turn on User Account Control (UAC) to make your computer more secure” махнете флагчето в полето “Use User Account Control (UAC) to help protect your computer” и натиснете бутона ОК


7. Рестартирайте компютъра