Skybox


Съвременен дигитален електромиограф, съчетаващ компактни размери, широки диагностични възможности и лесен за използване интерфейс. Skybox впечатлява със своите качества както при рутинна диагностика така и при работа в операционни зали и интензивни отделения.

- 5 канала EМГ/ЕП
- двуканален токов стимулатор
- вградена функционална клавиатура
- вградени аудио и визуални стимулатори
- програма на български език

Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Предимства на Skybox

Компетентен и Лесен за работа

Skybox е ултрасъвременен дигитален електромиограф специално проектиран за професионални ЕМГ и ЕП изследвания. Апаратът съчетава широки диагностични възможности в неврофизиологията с лесен за използване интерфейс и компактни размери. Skybox може да се използва както за рутинна диагностика така и в операционни зали и интензивни отделения.

Бърза регистрация на ЕМГ

Със Skybox изследването на нервно мускулно провеждане, ЕМГ и регистрирането на ЕП става изключително лесен и бърз процес. Функционалната клавиатура, педалът и, преди всичко, специално адаптираният към апарата софтуер Neuro-MEP.NETω позволяват много бързо провеждане на електромиографските изследвания.

Всички модалности на ЕП

Skybox разполага с вградено управление на всички видове стимулатори за регистрация на ЕП от всички модалности и пълнофункционален софтуер, който улеснява този процес и го прави бърз и удобен:

  - използване на уникални алгоритми на усредняване, като, например, патентованият алгоритъм за претеглено осредняване при отчитане на формата на нативните криви, който позволява намаляване на общия брой усредняванията до 3-5 пъти, при това се получава по-добър отговор!
  - възможност за "немодално" въвеждане.Този режим позволява на потребителя да изпълнява други действия (например, да обработва данните които са записани по-рано) по време на регистрацията на ЕП.
  - автоматичното търсене на пиковете и подреждането на маркерите на ЕП може да се прави както от специално разработени алгоритми (в зависимост на модалността на ЕП) така и от предварително определени от изследователя диапазони на латентност.

Компактен

Устройството съчетава:
- пет-канален усилвател
- два независими електрически стимулатори с 4 изхода
- слухови стимулатор
- визуален стимулатор
- патерн стимулатор
- функционална клавиатура и дисплей

И всичко това при размери 212 × 180 × 57 mm и теглото по-малко от 1 кг! Ще ви трябват само електродите и компютър (лаптоп), за да започнете работа!

Програмното обезпечение на базата .NET

Програмното обезпечение е разработено на базата .NET. Това е най-съвременната технология за създаването на програми. Използването на .NET позволява намаляване на времето за създаване на програмата, повишаване на нейната надежност, използване на съвременен и удобен интерфейс и разширяване на възможностите на апарата.

img1.jpg
img1.jpg
img1.jpg

img1.jpg

img1.jpg

img1.jpg

Нови ЕМГ методики

ЕМГ методиките са разширени с:

- моторен и сензорен инчинг
- джитер
- макро ЕМГ
- сакрален рефлекс
- булбокавернозен рефлекс
- Т-рефлекс
- вестибуларен миогенен ЕП ( VEMP)
- автоматична детекция на АПДЕ
- комбиниран тест за време на провеждане ( моторен/сензорен отговор)
- регистрация и анализ на спонтанната активност и интерферентна ЕМГ в рамките на един тест
- оценяване на броя на двигателните единици (MUNE)

Сензорен инчинг
Оценяване на броя на
двигателните единици (MUNE)
Т-рефлекс

Възможности


Н -рефлекс


Тетанизация


АПДЕ


F-вълна


Джитер


Визуални ЕП

Електроневромиография:

- регистрация и анализ на характеристиките на М-отговора и сензорния акционен потенциал
- изчисление на моторна/сензорна скорост на провеждане
- изследване на параметрите на F-вълната и Н-рефлекса (включително двойна стимулация)
- магнитна стимулация на гръбначните коренчета и периферните нерви с последващ класически анализ на моторния отговор
- блинк рефлекс, сакрален рефлекс, булбокавернозен рефлекс, Т-рефлекс*, галваничен кожен отговор
- моторен и сензорен инчинг

Изследване на нервно-мускулно провеждане:

- анализ на декремента на М-отговора при ритмична стимулация на моторните нерви
- провеждане на тетанизация и изследване на посттетаничния феномен
- формиране на потребителски стимулационни алгоритми

Спонтанна и интерферентна електромиография:

- спонтанна активност
- турно-амплитуден анализ на интерферентна ЕМГ
- амплитудно-честотен анализ на интерферентна ЕМГ
- спектрален анализ на интерферентна ЕМГ

Транскраниална магнитна стимулация* (TCMS):

- изчисляване на времето на централното моторно провеждане при пациенти с димиелинизиращи заболявания на нервната система и множествена склероза
- автоматично изчисляване на коренчевото забавяне при комбинирано изследване на F-вълна и магнитна стимулация

Соматосензорни евокирани потенциали:

- късо- и дълголатентни СЕП

Когнитивни евокирани потенциали:

- когнитивни евокирани потенциали (contingent negative variation)
- използване на стимули от всякакви модалности

Слухови евокирани потенциали:

- регистрация на късолатентни (стволови), средно- и дълголатентни АЕР
- обективна аудиометрия

Вариабилност на сърдечната честота (HRV):

- спектрален анализ на сърдечната честота
- провеждане на кардиоваскуларни тестове

Визуални евокирани потенциали:

- регистрация на визуални ЕП на флаш
- регистрация на визуални ЕП на реверсивен патерн (шахмат, хоризонтални/вертикални ивици или произволно създадени образи )

Електроретинография:

- регистрация на ЕРГ с използване на ганцфелд стимулатор, бял, червен, син и зелен цвят с различна интензивност, патерн-стимулатор
- регистрация на cone, rod, максимална, локална, ритмична ЕРГ или осцилаторни потенциали
- ЕРГ на дълги стимули ( он/оф ЕРГ)
- регистрация на електроокулография


* при наличие на електронно неврологично чукче
** при наличие на магнитен стимулатор

Стандартен комплект

 • 5-канален блок усилватели
 • токов стимулатор
 • комплект повърхностни ЕМГ електроди
 • комплект иглени ЕМГ електроди
 • ПО на CD
 • лицензионен ключ
 • инструкция за работа
 • компютърна система

Възможности за надграждане