Токов стимулиращ електрод за възрастни

-в комплекта на електрода влизат памучни и метални накрайници с различен профил
- ръкохватката може да се сваля
- използва се като стимулиращ или отвеждащ
Токов стимулиращ електрод за деца

-в комплекта на електрода влизат памучни и метални накрайници с различен профил
- ръкохватката може да се сваля
- използва се като стимулиращ или отвеждащ
- с по-малко междуелектродно разстояние
Токов стимулиращ електрод тип „вилица” за възрастни

- ръкохватката може да се сваля
- използва се като стимулиращ за дълбоко разположени зони
Токов стимулиращ електрод тип „вилица” за деца

- ръкохватката може да се сваля
- използва се като стимулиращ за дълбоко разположени зони
- с по-малко междуелектродно разстояние
Повърхностен електрод с фиксирано разстояние за възрастни

- еластичен колан за бързо закрепване на електрода
- използва се като стимулиращ или отвеждащ
Повърхностен електрод с фиксирано разстояние за деца

- еластичен колан за бързо закрепване на електрода
- използва се като стимулиращ или отвеждащ
- с по-малко междуелектродно разстояние
Повърхностен електрод с променливо разстояние

Електрод рингов тесен

- използва се за регистрация на сензорен отговор
Електрод рингов широк

- използва се за регистрация на сензорен отговор
Кабел с 3 конектора тип „крокодил”

- използва се за работа с еднократни повърхностни ЕМГ електроди
Кабели с конектори тип „крокодил”

- използват се за работа с еднократни повърхностни ЕМГ електроди
Заземяващ електрод с кабел за възрастни

Заземяващ електрод с кабел за деца

Преход за ЕМГ електроди

- използва се за включване на иглени електрод
Eднократни концентрични иглени ЕМГ електроди

- различни размери
Автоклавируеми многократни концентрични иглени ЕМГ електроди

- различни размери


ОфертаЕМГ апарати