Токов стимулатор


Токов стимулатор с променливо междуелектродно разстояние и вградено управление на параметри на стимулацията.
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

  • Лесно управление с една ръка от бутони на ръкохватката на всички параметри на токовата стимулация
  • Възможност за промяна на ъгъла на електродната глава ( -60º; -30º; 0º; +30º; +60º) при стимулации на трудно достъпни места
  • Възможност за промяна на междуелектродното разстояние  (15 mm, 25 mm)
  • Функционална съвместимост:
    - Neuro-MEP-4, Neuron-Spectrum-4EPM, Neuron-Spectrum-5, Neuro-MEP-Micro ( 2009) - управление на режимите и стимулация
    - Neuro-MEP-Micro, Neuro-EMG-Micro-4, Neuro-EMG-Micro-2 - само стимулация