Neuro-MS/D
Серия транскраниални магнитни стимулатори за диагностични, терапевтични и изследователски цели
 • Амплитуда на магнитната индукция: до 4Т
 • Максимален брой стимули в серия: до 10 000
 • Видове стимулация: монофазна, бифазна, theta-burst (TBS), двойна
 • 2-канален ЕМГ модул за регистрация на моторния праг
 • Специализирана програма Neuro-MS.NET за управление на магнитния стимулатор
 • 10 вида индуктори: с или без охлаждане, плацебо
 • Режим на отложено зареждане
 • Връзка с компютър през USB
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Описание:

Модулна конструкция

Новата версия на магнитния стимулатор се състои от отделни модули, като по този начин можете да изберете конфигурация, подходяща за вас.
Ние Ви предлагаме няколко готови варианта на конфигурации, максимално удобни за практическо приложение.

Главен модул

- влиза в състава на всички конфигурации
- управлява работа на целия комплекс
- може да се използва като автономно устройство
- има вградено управление с удобна клавиатура и цифрова индикация на параметрите на работа на стимулатора


Модул за охлаждане

- предназначен за охлаждане на индукторите при продължителни терапевтични процедури
- увеличава продължителността на серия стимули до 10 000 без прегряване на индуктора
- позволява непрекъснат режим на работа на стимулатора


Модул за разширяване на обхвата

- увеличава максималната амплитуда на магнитната индукция с 40%
- позволява провеждане на парна и монофазна стимулация


Допълнителен модул на захранване

Главният модул на магнитния стимулатор позволява работа с до 30 Hz честота. Въпреки това, стимулаторът не генерира максимална индукция при честота 30 Hz. Тя може да се постигне само при честотата 5 Hz ( или по-малка).
Също така съществува терминът максимална ефективна честота на стимулация. Този термин посочва честота, с която апаратът може да извършва транскраниална магнитна стимулация при интензивност на стимула 100% от средностатистическия моторен праг.
За главния модул максималната ефективна честота на стимулация се равнява на 10 Hz.
Допълнителният модул на захранване дава възможност за увеличаване на тази честота два пъти (до 20 Hz).


ЕМГ усилвател Neuro-EMG-MS

- позволява регистриране на ЕМГ и определяне на прага на моторния отговор
- програмата използва показанията на апарата при задаване на амплитуда на стимулацията по отношение на моторния праг


Програма Neuro-MS.NET

- специализирана програма за управление на стимулатора
- съдържа база с терапевтични програми с възможност за редактиране
- пациентска и процедурна база данни


Държач за индуктори

- позволява фиксиране на положението на индуктора при терапевтични процедури


Работа с всякаква неврофизиологична апаратура

При съвместна работа с апаратите на фирма Neurosoft стимулаторът се свързва през USB и се управлява през програмата.
При работа с електромиографи на други производители стимулаторът се управлява през синхровхода/синхроизхода на апарата или директно - през изхода на токовия стимулатор.


Компютърна система

- съвременен интерфейс, основан на touchscreen технология
- създаден за удобство и бързина на работа
- работи с програмата Neuro-MS.NET
Варианти на изпълнение:
Диагностичен вариант

Диагностичният вариант е предназначен основно за съвместна работа с неврофизиологична ( електромиографска) апаратура. Използва се за изследване на състоянието на церебралните, спиналните и периферните проводни пътища. Диагностичните възможности на стимулатора са максимални при работа съвместно с апаратурата на Neurosoft.
Обаче стимулаторът може да работи и с апаратура на други производители.
Приложение на главния модул:

 • Неврология:
  - изследване на моторните отговори при магнитна стимулация на периферните нерви
  - определяне на централното моторно време на провеждане при пациенти, страдащи от демиелинизиращи заболявания на нервната система, по-специално, множествена склероза
  - оценка на възбудимостта и гъвкавостта на моторните зони на кората
  - оценка на време на коренчевата проводимост (F-вълна и сегментарна магнитна стимулация) при остеохондроза.
 • Епилептология:
  - проучване на епилепсия с неинвазивната локация на местоположението на епилептичните фокуси и определяне на латерализацията на говорния център преди мозъчна операция
 • Пулмология:
  - стимулиране на диафрагмения нерв за изследване на отговора на диафрагмата
 • Офталмология - диагностика на дефекти на зрителния път

Възможно е ограниченото използване на диагностичния вариант при транскраниална стимулация за терапевтични цели. Използването за стимулация на периферните нерви и мускули практически не е ограничено.Терапевтични варианти

Принципът на терапевтичната магнитна стимулация се основава на следното.
Магнитният стимулатор използва магнитни импулси с малка продължителност. Възникващото високоинтензивно електромагнитно поле лесно прониква през дрехите, костите на черепа и меките тъкани. То оказва въздействие върху дълбоките нервни центрове, периферните нерви, главния и гръбначния мозък, което е недостъпно за други видове стимулация.
Отличителната черта на Neuro-MS/D е неговата възможност да извършва ефективна транскраниална магнитна стимулация (TMS). Обаче, съществува ограничение, свързано с нагряване на намотката на индуктора при продължителна работа.
Модулът за охлаждане, който влиза в състава на терапевтичните варианти, позволява провеждането на дълги терапевтични процедури ( в това число и ТМС с висока честота и интензивност) без прегряване на индуктора.
Разширеният терапевтичен вариант, благодарение на допълнителния модул на захранване, дава възможност за извършване на процедури с максимална ефективна честота на стимулация до 20Hz.
Приложение на терапетичните варианти:
Най-често в тази конфигурация стимулаторът се използва за лечение на депресии (включително тежки и фармакорезистентни), шум в ушите. Освен това, са налице положителни и окуражаващи резултати, получени при рехабилитация на пациенти с мозъчен удар.

 • Неврология: лечение на централната и периферната нервна система, съдови и вертеброгенни заболявания, последствия от инсулт, невропатии, демиелинизиращи заболявания на нервната система, спиноцеребеларна дегенерация, спастичност, болков синдром, радикулопатии, мигрена, болестта на Алцхаймер
 • Очни болести: частична атрофия на зрителния нерв с различна етиология
 • Психиатрия: лечение на депресии, шизофрения, обсесивно-компулсивно нарушение, мании и други психични разстройства.
Терапевтичният вариант включва програмата Neuro-MS.NET, позволяваща задаване на различни стимулационни алгоритми. Възможен е theta-burst режим с честотата на стимулация до 100 Hz.
В случай, че терапевтичния вариант е оборудван с неврофизиологично оборудване, той ще има всички възможности за диагностичния вариант.
Изследователски вариант

Изследователската конфигурация на магнитния стимулатор комбинира всички функции на другите варианти и позволява да извършва научни изследвания в неврофизиологията, психиатрията, епилептологията и т.н.
Отличителната черта на изследователската конфигурация е наличието на модул за разширяване на обхвата. Това повишава магнитната индукция с 40% в сравнение с използването на главния модул. Освен това, модулът за разширяване на обхвата позволява извършването на монофазна и двойна стимулация. В режим на двойна стимулиране стимулите следват един след друг, с много къси интервали (от 2 до 990 ms). Амплитудата на всеки стимул в двойката може да се определи отделно.
По време на изследване на ефективността на терапията често е необходимо по време на обща стимулация да се направи и плацебо-стимулация. С тази цел по специална поръчка Neurosoft произвежда плацебо-индуктори.
Ако стимулаторът е оборудван с втори главен модул и втори индуктор, можете да извършвате парната стимулация с два индуктора.
Приложение на изследователския вариант:

 • Време на централно моторно провеждане (CMCT)
 • Оценка на периода на мълчание (silence period, SP)
 • Intehemispheric inhibition(IHI)
 • Фасилитация
 • Коренчево забавяне
 • Тройна стимулация (triple stimulation test, TST)
 • Повтарящи стимулация с честота 50-10 Hz за оценка на изчерпване на отговора на кората

Примери на диагностичните методики

Study of root conduction time Изследване на централно
моторно време
Вариабилност
на моторния отговор
Тест с тройна стимулация

Индуктори

 • Индуктор “халка” 150 mm
 • Индуктор “халка” 100 mm
 • Индуктор “пеперуда”
 • Индуктор "огъната пеперуда"
 • Специализирани и плацебо индукториЗареждане на плейераБазови комплекти:


Варианти на изпълнение: Диагностичен Терапевтичен Терапевтичен разширен Изследователски
Главен модул + + + +
Индуктори (по избор) + + + +
Модул за охлаждане - + + +
Модул за разширяване на обхвата - - + +
Допълнителен модул на захранване - - - +
Количка с държач за индуктори - + + +
Компютърна система с програма Neuro-MS - + + +
ЕМГ апарат - - + +