Neuron-Spectrum-PSG


Neuron-Spectrum-PSG позволява провеждане на всестранни полисомнографски изследвания (анализ на фазите на съня, анализ на дихателните нарушения по време на сън) на ЕЕГ апаратите Neuron-Spectrum-4P, Neuron-Spectrum-4ЕPM, Neuron-Spectrum-5. На останалите ЕЕГ апарати може да се провежда само анализът на фазите на съня.
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Приложение:

 • Сомнология
 • Кардиология
 • Анализ на дихателните нарушения
 • Неврология
 • Епилептология

Възможности на модула Neuron-Spectrum-PSG:

 • Продължителна регистрация по време на сън на голям брой канали, позволяваща провеждане на анализ на структурата на съня (sleep stages) и на анализ на кардиореспираторни нарушения по време на сън: ЕЕГ, ЕОГ, ЕМГ, ЕКГ, ороназален поток, движение на гръдния кош, абдоминални движения, положение на тялото, хъркане, SpO2, движение на крайниците
 • Построяване на хипнограма, автоматично или ръчно стадиране на фазите на съня, автоматично изчисляване на параметрите на хипнограмата
 • Автоматично намиране и класификация на епизодите на апное и хипапное, десатурация, хъркане, движение на крайниците ( инцидентно или периодично), построение на трендове за ЧСС, положение на тялото и SpO2
 • Изчисление на индексите на нарушения на дишането и десатурацията, на параметрите на хъркането, вариабилноста на сърдечния ритъм, на промени в позицията на тялото по време на сън и др.
 • Автоматично формиране на протокола на ПСГ изследване с включване в него на графики и таблици (хипнограма, трендове, епизоди на нарушения на дишане и десатурации, хъркане и др.)
 • Синхронизирано видеоизображение и аудиоинформация по време на регистрация и анализ на ПСГ
 • Специална външна комутационна кутия за бързо разкачване на връзката с апарата без да се налага сваляне на електродите при нощно посещение на тоалетна
Регистрация на ПСГ
за анализ на фазите на съня
Мониториране
на дихателните нарушения
Преглед на ЕЕГ,видео и
спектрални трендове
Анализ на фазите на съня Протокол ПСГ Анализ
на дихателните нарушения

Полисомнографски канали

В зависимост от избрания модел на апарата за регистрацията са достъпни различен брой полисомнографски канали:


ЕЕГ апарати “Neuron-Spectrum” NS-1 NS-2 NS-3 NS-4 NS-4P NS-4EPM NS-5
EEГ канали, бр. 8 16 19 21 21 21 32
Полиграфни канали, бр. 1 1 1 1 4 5 5
Респираторни канали, бр. 1 1 1 1 1 1 1
Постояннотокови канали ( DC), бр. - - - - - 2 2
Канал SpO2 ( опция) 1 1 1 1 1 1 1
Анализ на стадиите на съня
Възможност за провеждане + + + + + + +
ЕОГ 2 2 2 2 2 2 2
ЕМГ 1 1 1 1 1 1 1
ЕКГ 1 1 1 1 1 1 1
Свободни ЕЕГ канали 5 13 16 18 18 18 30
Кардиореспираторен мониторинг
Възможност за провеждане - - - - + + +
Дишане (Flow ) 1 1 1 1 1 1 1
Движение на гръдния кош - - - - 1 1 1
Абдоминални движения - - - - 1 1 1
Хъркане - 1 1 1 1 1 1
SpO2 ( опция) 1 1 1 1 1 1 1
Положение на тялото - - - - 1 1 1
Движение на крайниците - 2 2 2 2 2 2
Свободни ЕЕГ канали* 5 7 10 12 14 14 26

* свободни ЕЕГ канали при регистрация на ПСГ (анализ на стадиите на съня + кардиореспираторен мониторинг)

Стандартен комплект

 • Модул SPO2
 • Комутационна система за нощен ПСГ запис
 • Комплект електроди
 • Дихателен сензор ( ороназален поток)
 • Snoring сензор ( хъркане)
 • Дихателен сензор ( гръден кош)
 • Дихателен сензор ( абдоминален)
 • Сензор за позиция на тялото
 • Видео кепчер
 • Цветна видеокамера с ИЧ прожектор на статив
 • ПО на CD
 • Лицензионен ключ
 • Инструкция за работа
 • Компютърна система